Vés al contingut (premeu Retorn)

Representants d'Estudiants

Representants d'estudiants als Òrgans de Govern
Membres de la delegació
Els membres de la Delegació s'encarreguen d'informar i assessorar als estudiants, potenciar la relació entre ells, facilitar el correcte funcionament dels diferents actes d'expressió democràtica dels estudiants que es realitza a l'Escola i vetllar per la qualitat de l'ensenyança, entre d'altres moltes funcions.
Junta d'Escola
La Junta d'Escola és el màxim òrgan de govern de l'escola. En ella es reuneixen tots els col·lectius del centre, estudiants, PDI i PAS. Els estudiants tenim 12 plaçes que es renoven de manera anual.
Comissió Permanent
La Comissió Permanent és l’òrgan executiu i de representació permanent de la Junta. És presidida pel director o directora del centre docent. Els estudiants tenim 3 plaçes que es renoven anualment a partir dels estudiants a la Junta d'Escola. Actualment tenim 1 plaça coberta.
Comissió Acadèmica
La Comissió Acadèmica és l'òrgan encarregat de vetllar per la qualitat dels ensenyaments impartits a l'Escola i d’avaluar l’activitat docent dels departaments i la tasca docent del personal docent i investigador adscrit o vinculat al centre. Els estudiants tenim 4 plaçes que es renoven anualment a partir dels estudiants a la Junta d'Escola.
Comissió d'Avaluació
Comissió d'Avaluació dels estudis de Grau (CAG) és un òrgan de consulta i deliberació per a la supervisió de l’avaluació en cada assignatura i per a la realització de propostes de valoracions del rendiment i les avaluacions curriculars dels estudiants.
Claustre Universitari
És el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i d’expressió de la posició i les aspiracions d’aquesta. Debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans, en els termes establerts en els Estatuts. Hi ha representants d'estudiants, PDI i PAS de totes les escoles de la UPC.