Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Prioritats horàries

Prioritats horàries


Tipus de sol·licituds horàries: 

Prioritat 1: Treball 8h 

Prioritat 2: Treball 4h i Autònoms 

Prioritat 3: Pràctiques d'Empresa i Becaris 

Prioritat 4: Altres (esportistes d'alt nivell (només esportistes que estiguin a una escola d'alt rendiment), altres estudis...) 

Prioritat 5: Sense prioritat

 

           Com demanar prioritat horària

           Document sol·licitud prioritats horàries


Documentació necessària a entregar segons prioritats: 


Prioritat 1: Treball 8h 

● Document de sol·licitud de prioritat horària 

● Vida Laboral del més actual 

● Contracte laboral i l'última nòmina 

Prioritat 2: Treball 4h 

● Document Sol·licitud prioritat horària 

● Vida Laboral del més actual 

● Contracte laboral i l'última nòmina 

Prioritat 2: Autònoms 

● Document de sol·licitud de prioritat horària 

● Document acreditatiu de professió i l'últim rebut d'Autònoms 

Prioritat 3: Pràctiques d'Empresa 

● Document de sol·licitud prioritat horària 

● Conveni de Pràctiques 

Prioritat 3: Becaris 

● Document de sol·licitud de prioritat horària 

● Nomenament de becariat

Prioritat 4: Altres (esportistes d'alt nivell, estudis varis...) 

● Document de sol·licitud de prioritat horària. 

● Portar tota la documentació necessària (justificant de l'escola d'alt rendiment) (original i fotocòpia) perquè la comissió de Prioritats Horàries pugui valorar la validació. En cas de que no estigui prou documentada no es validarà. 

Prioritat 5: No és necessari portar documentació per aquesta prioritat